Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Regulamin

1. Zasady dokonywania rezerwacji

a) Rezerwacji apartamentu można dokonać poprzez kontakt telefoniczny lub drogą mailową. Po uzgodnieniu terminu należy w ciągu 3 dni dokonać przelewu zadatku w wysokości 30% wartości wynajmu na numer konta, podany przez wynajmującego. Zadatek stanowi część należnej kwoty. W przypadku rezygnacji, zadatek nie jest zwracany.

b) Zwrot wpłaconego zadatku nastąpić jedynie może w przypadku zapewnienia przez najemcę nowego najemcy korzystającego z apartamentu w tym samym terminie.

2. Zasady korzystania z apartamentu

a) Pobyt w apartamencie w dniu przyjazdu możliwy jest od godz. 15:00. Opuszczenie apartamentu w dniu wyjazdu najpóźniej o godz. 11:00.

b) Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia najemcy pobytu w apartamencie bez zwrotu kosztów za niewykorzystany okres w przypadku naruszenia zasad współżycia społecznego, interwencji jakichkolwiek służb mundurowych w tym policji, spowodowanej zachowaniem któregokolwiek z najemców apartamentu.

c) Przekazanie kluczy następuje w drodze uzgodnień z właścicielem apartamentu.

d) Najemca zobowiązany jest utrzymywać poprawne relacje sąsiedzkie i porządek w apartamencie.

e) W przypadku wyrządzenia szkody na mieniu znajdującym się w apartamencie podczas pobytu najemcy, najemca zobowiązuje się pokryć straty wynikające z uszkodzenia tego mienia lub jego zaginięcia jak również zobowiązuje się do pokrycia strat zgodnie z cennikiem w danym terminie, spowodowanych niemożnością wynajęcia przez właściciela apartamentu.

Wszelkie spory wynikające z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania właściciela apartamentu.

f) Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu na terenie apartamentu i wprowadzania zwierząt (psy, koty).

g) Najemca w czasie pobytu zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co rozumie się wyłączenie wszelkich urządzeń i dokładne zamykanie drzwi wejściowych oraz okien przy każdorazowym jego opuszczeniu.

h) W przypadku zagubienia kluczy, najemca ponosi koszty związane z wymianą zamka.

i)  W czasie pobytu najemca jest jedynym użytkownikiem apartamentu.

j) Cisza nocna obowiązuje w godzinach: 22:00 – 6:00

3. Należność za pobyt

Cena za wynajem apartamentu jest ceną brutto i obejmuje:

a)    pobyt w apartamencie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i liczby najemców

b)   koszty związane z poborem: energii, wody, gazu, ogrzewania

c)    świeżą pościel i ręczniki dla każdego z najemców

Cena nie obejmuje opłaty klimatycznej, którą należy uiścić w dniu przyjazdu.

Opłata klimatyczna wynosi 4zł/doba za osobę. Z opłaty zwolnione są dzieci poniżej 7 roku życia.

Życzę Państwu wspaniałego urlopu nad morzem.
Zapraszam do Świnoujścia przez cały rok.